pátek 6. listopadu 2020


Edukační aktivity GHMP - fotodokumentace - výběr


























































































































































































































































































































































































































































 






























































































Edukační centrum GHMP 
v Colloredo-Mansfeldském paláci



























Eko-ateliér GHMP v Trojském zámku

















Odborná studovna a čítárna GHMP 
v Bílkově vile










Edukační aktivity GHMP - fotodokumentace - výběr   Edukační centrum GHMP  v Colloredo-Mansfeldském paláci Eko-ateliér GHMP  v Trojském zámku...